Επιδότηση προσωρινής στέγασης σε πληγέντες από πυρκαγιές

Οι πληγέντες από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τον Ιούλιο και Αύγουστο του 2023, μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση για την επιδότηση προσωρινής στέγασης σας. 

Η επιδότηση αφορά τις περιπτώσεις που η κύρια κατοικία σας χαρακτηρίστηκε προσωρινά ακατάλληλη ή επικίνδυνη για χρήση και προϋποθέτει να μην διαθέτετε εσείς ή τα μέλη της οικογένειάς σας, που συνοικούσαν μαζί σας στην πληγείσα κατοικία, άλλη κενή ή δευτερεύουσα κατοικία σε απόσταση μικρότερη των 25 χλμ. από την πληγείσα.

Θα χρειαστείτε να καταχωρίσετε: 

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Τaxisnet
  • τα στοιχεία του κτιρίου που έχει πληγεί (διεύθυνση, χρήση, αριθμός παροχής ενέργειας, καταλληλότητα κτιρίου για χρήση κ.α.) 
  • τα στοιχεία των συνοικούντων με εσάς (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο και ΑΦΜ)
  • τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού σας (ΙΒΑΝ)

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας