Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών

Μπορείτε να κάνετε αίτηση οικονομικής ενίσχυσης έναντι στεγαστικής συνδρομής, αποζημίωσης οικοσκευής, επιχορήγησης επιχειρήσεων και απαλλαγής ΕΝΦΙΑ για περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Τaxisnet.
 

Πληροφορίες υπηρεσίας