1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Σύγκριση τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου

Μπορείτε να ενημερωθείτε και να συγκρίνετε τιμές των προσφερόμενων τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου για:

  • τιμολόγια μικρών πελατών χαμηλής τάσης ηλεκτρικής ενέργειας
  • οικιακά και εμπορικά τιμολόγια τελικών πελατών φυσικού αερίου

Επίσης μπορείτε να υπολογίσετε το κόστος των ρυθμιζόμενων χρεώσεων που συναρτώνται με την κατανάλωση ενέργειας.

Πληροφορίες υπηρεσίας