Γεωπληροφοριακός χάρτης Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων

Μπορείτε να δείτε στον γεωπληροφοριακό χάρτη τις υπηρεσίες που σχετίζονται με γεωχωρικές πληροφορίες.
Επιλέξτε τις περιοχές που σας ενδιαφέρουν στον χάρτη για να δείτε τη θέση των κάτωθι γεωχωρικών αντικειμένων:

  • ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
  • μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής απόδοσης
  • μονάδες αποθήκευσης
  • προστατευόμενες περιοχές
  • στατιστικά στοιχεία
  • αιολικό δυναμικό
     

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας