Επίπεδα ραδιενέργειας στο περιβάλλον

Eνημερωθείτε έγκυρα για τα επίπεδα ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα της χώρας.

Επιλέξτε στον χάρτη την τοποθεσία σταθμού μέτρησης που σας ενδιαφέρει και δείτε σε μορφή διαγράμματος τις μετρήσεις γ-ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα της περιοχής.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας