Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και κοινωφελείς φορείς

Οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ) και οι Κοινωφελείς Φορείς μπορείτε να καταχωριστείτε στη «Δημόσια Βάση Δεδομένων» ή και να εγγραφείτε στο «Ειδικό Μητρώο» του Υπουργείου Εσωτερικών για τις ΟΚοιΠ.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • τα κατάλληλα παράβολα, που μπορείτε να εκδώσετε και εξοφλήσετε μέσω της εφαρμογής e-paravolo 
  • τα απαραίτητα δικαιολογητικά
  • τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail)

Πολίτες και κάθε ενδιαφερόμενος έχετε ελεύθερη πρόσβαση στις κατά νόμο δημόσιες πληροφορίες των βάσεων δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών για τις ΟΚοιΠ, «Δημόσια Βάση Δεδομένων» και «Ειδικό Μητρώο».

 

Πληροφορίες υπηρεσίας