1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και κοινωφελείς φορείς

Οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ) και οι Κοινωφελείς Φορείς μπορείτε να καταχωριστείτε στη «Δημόσια Βάση Δεδομένων» ή και να εγγραφείτε στο «Ειδικό Μητρώο» του Υπουργείου Εσωτερικών για τις ΟΚοιΠ.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • τα κατάλληλα παράβολα, που μπορείτε να εκδώσετε και εξοφλήσετε μέσω της εφαρμογής e-paravolo 
  • τα απαραίτητα δικαιολογητικά
  • τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail)

Πολίτες και κάθε ενδιαφερόμενος έχετε ελεύθερη πρόσβαση στις κατά νόμο δημόσιες πληροφορίες των βάσεων δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών για τις ΟΚοιΠ, «Δημόσια Βάση Δεδομένων» και «Ειδικό Μητρώο».

 

Πληροφορίες υπηρεσίας