700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού

Μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά αίτηση για την Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού για την:

 • πρώτη έκδοση
 • ανανέωση
 • αντικατάσταση λόγω απώλειας
 • αντικατάσταση λόγω κλοπής

Προϋποθέσεις χορήγησης κάρτας

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη εάν έχετε:

 • την κανονική διαμονή σας στην Ελλάδα
 • ισχύουσα ελληνική άδεια οδήγησης μίας εκ των κατηγοριών ΒΕ, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

Θα χρειαστεί να:

 • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet 
 • επισυνάψετε τη φωτογραφία σας και δείγμα της υπογραφής σας
 • εκδώσετε και να πληρώσετε το κατάλληλο ηλεκτρονικό παράβολο μέσω της εφαρμογής e-paravolo (κωδικός παραβόλου 0041 ή 0045 μόνο εάν πρόκειται για 2η απώλεια και άνω)
 • να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail)

Μέσα από την εφαρμογή έχετε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε την πορεία της αίτησής σας.

Παραλαβή κάρτας

Η παραλαβή της κάρτας γίνεται με αυτοπρόσωπη παρουσία (ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο σας) από την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας που επιλέξατε κατά την αίτηση σας.

Κατά την παραλαβή της κάρτας από την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας θα πρέπει κατά περίπτωση να προσκομίσετε:

 • βεβαίωση εγγραφής εάν είστε πολίτης από κράτος μέλος της Ε.Ε.
 • άδεια παραμονής εάν είστε πολίτης από κράτος μη μέλος της Ε.Ε.
 • επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δήλωσης κλοπής εάν έχετε αιτηθεί την αντικατάσταση της κάρτας λόγω κλοπής

Πληροφορίες υπηρεσίας