Διέλευση μόνιμων κατοίκων από διόδια

Οι μόνιμοι κάτοικοι μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονικά αίτηση για δωρεάν διέλευση από διόδια της περιοχής σας.

Συγκεκριμένα υποβάλλετε:

  • δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του προσώπου που θα εγγραφεί στον κατάλογο ως μόνιμος κάτοικος
  • αντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού εφορίας
  • άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ή των οχημάτων για τα οποία ζητάτε τη διέλευση από τα διόδια
  • κάρτα ανεργίας οι άνεργοι
  • δελτίο στάθμευσης ατόμων με αναπηρία τα άτομα με αναπηρία

Στη συνέχεια ενημερώνεστε επίσης ηλεκτρονικά, για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής σας. 

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: