Βεβαίωση μη εμπλοκής σε αεροπορικό ατύχημα

 

Οι χειριστές αεροσκαφών μπορείτε να κάνετε αίτηση στην ΕΔΑΑΠ για βεβαίωση περί μη εμπλοκής σε ατύχημα ή σοβαρό συμβάν εύκολα και γρήγορα, χωρίς καμία εγγραφή.

Θα χρειαστεί να υποβάλετε αντίγραφο του πτυχίου σας.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας