1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού ή δικύκλου οχήματος ιδιωτικής χρήσης

Έάν κατέχετε επιβατικό ή δίκυκλο όχημα ιδιωτικής χρήσης, μπορείτε να αιτηθείτε την άρση παρακράτησης κυριότητας του, η οποία προέκυψε στα πλαίσια προσυμφωνημένης τμηματικής καταβολής του αντιτίμου είτε μεταξύ εσάς και κάποιου ιδιώτη, είτε μεταξύ εσάς και νομικού προσώπου.

Προϋποθέσεις:

  1. να έχετε εξοφλήσει ολικώς το αντίτιμο του οχήματος
  2. εάν δεν είστε μοναδικός δικαιούχος να συνοδεύεται η αίτηση σας από υπεύθυνες δηλώσεις των συνιδιοκτητών σας που θα έχουν εκδοθεί από το gov.gr 
  3. να μην έχει παρέλθει 7ετία από την έκδοση της άδεια κυκλοφορίας 

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (αφού πρώτα εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου) συμπληρώσετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail)
  • επισυνάψετε τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά 

Κατά την παραλαβή της νέας άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να προσκομιστεί η προηγούμενη πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας. 

Η εφαρμογή σας δίνει την δυνατότητα να εξουσιοδοτήσετε αντιπρόσωπο σας, για την παραλαβή της νέας άδειας κυκλοφορίας.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας