Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας οχήματος

Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο της ελληνικής άδειας κυκλοφορίας του οχήματος σας σε περίπτωση είτε:

  • απώλειας
  • κλοπής
  • φθοράς

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος
  • το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο (e-mail)
  • τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία θα λάβετε ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα.

Την άδεια θα την παραλάβετε εσείς ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός σας από την Περιφέρεια.

Στην περίπτωση της φθοράς θα πρέπει κατά την παραλαβή να παραδώσετε την φθαρμένη άδεια σας.

Η υπηρεσία προσωρινά είναι διαθέσιμη για φυσικά πρόσωπα και για οχήματα που ανήκουν κατά 100% σε ένα ιδιοκτήτη. 

Πληροφορίες υπηρεσίας