Ακαδημαϊκή ταυτότητα

Με την ακαδημαϊκή ταυτότητα (πλαστική ή έξυπνη κάρτα) τα μέλη των ελληνικών ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (φοιτητές, διδάσκοντες, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό), καθώς και το ερευνητικό, διοικητικό, και τεχνικό προσωπικό ερευνητικών φορέων απολαμβάνετε πολλές παροχές και προνόμια.

Επιπλέον, μπορείτε:

  • να πιστοποιείτε την ταυτότητα και την ιδιότητά σας
  • να έχετε πρόσβαση σε ακαδημαϊκές / ερευνητικές υπηρεσίες, όπως η βιβλιοθήκη, η χρήση χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης, κ.ά.
  • να χρησιμοποιείτε υπολογιστές, να βάζετε ψηφιακή υπογραφή, κ.ά.

Πληροφορίες υπηρεσίας