1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Αίτηση ακύρωσης / μείωσης προστίμου ΣΤΑΣΥ

Μπορείτε να αιτηθείτε την ακύρωση / μείωση προστίμου που έχει επιβληθεί σε εσάς ή σε ανήλικο τέκνο σας, κατά τη χρήση μέσων σταθερής τροχιάς της ΣΤΑΣΥ (Μετρό, Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος, Τραμ). Η υποβολή της αίτησης ακύρωσης / μείωσης προστίμου θα πρέπει να γίνει αυστηρά στις πρώτες εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της επιβολής του.

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • συμπληρώσετε τη σειρά και το νούμερο του προστίμου, καθώς και την ημερομηνία παράβασης, όπως αναγράφονται στο έντυπο βεβαίωσης της παράβασης που σας επιδόθηκε
  • περιγράψετε τους λόγους για τους οποίους αιτείστε την ακύρωση ή μείωση του προστίμου
  • επισυνάψετε, εφόσον το κρίνετε απαραίτητο, έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή που διαθέτετε για να υποστηρίξετε το αίτημα σας (π.χ. προσωποποιημένη κάρτα, δελτίο μερικής απαλλαγής, κ.α.).

Η υποβολή της αίτησης ακύρωσης / μείωσης προστίμου δεν αναστέλλει την δεκαήμερη προθεσμία εξόφλησης του προστίμου στο μισό της αξίας του.

Πληροφορίες υπηρεσίας