700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Υπηρεσία ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΟΠΠΕΠ

Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση στο πρωτόκολλο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού (ΕΟΠΠΕΠ) για θέματα: 

  • παραβόλων
  • έκδοσης βεβαιώσεων πιστοποίησης
  • εξετάσεων και ισοτιμιών
  • συμβουλευτικης και επαγγελματικού προσανατολισμού 
  • προμηθειών και διοικητικής μέριμνας
  • μητρώου αξιολογητών

Θα χρειαστείτε:

  • τη διεύθυνσή σας, τον αριθμό του τηλεφώνου σας και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου
  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

Επίσης θα χρειαστεί να επισυνάψετε στην αιτησή σας το έγγραφο που επιθυμείτε. 
 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας