Υπηρεσία ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΟΠΠΕΠ

Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση στο πρωτόκολλο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού (ΕΟΠΠΕΠ) για θέματα: 

  • παραβόλων
  • έκδοσης βεβαιώσεων πιστοποίησης
  • εξετάσεων και ισοτιμιών
  • συμβουλευτικης και επαγγελματικού προσανατολισμού 
  • προμηθειών και διοικητικής μέριμνας
  • μητρώου αξιολογητών

Θα χρειαστείτε:

  • τη διεύθυνσή σας, τον αριθμό του τηλεφώνου σας και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου
  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

Επίσης θα χρειαστεί να επισυνάψετε στην αιτησή σας το έγγραφο που επιθυμείτε. 
 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας