Ηλεκτρονικό αίτημα ραντεβού σε Περιφερειακές Διευθύνσεις (ΠΕΔΙ) του ΕΟΠΥΥ

Κλείστε ηλεκτρονικά ραντεβού με τις διοικητικές υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ για την εξυπηρέτησή σας σε θέματα που αφορούν στην απόδοση δαπανών Παροχών Ασφαλισμένων.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας