Αίτηση στο πρωτόκολλο του Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε:

  • τον αριθμό του τηλεφώνου σας και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου
  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • το ονοματεπώνυμό σας ή την επωνυμία της εταιρείας σας
  • τον ΑΦΜ σας

Επίσης θα χρειαστεί να επισυνάψετε στην αιτησή σας το έγγραφο που επιθυμείτε.

Πληροφορίες υπηρεσίας