1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Ψηφιακή διαχείριση δωρεών και χορηγιών

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δωρεών (e-Δωρεές) έχει στόχο την αξιοποίηση με διαφανή τρόπο των ιδιωτικών προσφορών για την ανακούφιση πολιτών και περιοχών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Οι ιδιώτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μπορείτε να συνδράμετε μέσω των προσφορών σας αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου ή εν μέρει τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων.

Στην πλατφόρμα θα βρείτε:

  • καταγεγραμμένες δράσεις, όπως έχουν ήδη προσδιοριστεί από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να συμπληρώσετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αυτές που θα επιλέξετε
  • εξειδίκευση ως προς το ακριβές περιεχόμενο και τον προϋπολογισμό κάθε δράσης

Θα χρειαστείτε τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας