Πιστοποιητικό ιθαγένειας

Εκδώστε πιστοποιητικό ιθαγένειας από την οικογενειακή μερίδα που έχετε την κανονική σας εγγραφή.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού άμεσα ηλεκτρονικά, ή επιθυμείτε να το εκδώσετε για ανήλικο τέκνο σας, μπορείτε να το αιτηθείτε σε ΚΕΠ ή στον Δήμο που είστε δημότης.

Όταν ολοκληρωθεί η έκδοση του πιστοποιητικού από το ΚΕΠ / Δήμο, αυτό θα σταλεί στη θυρίδα σας και θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και sms. Για αυτές τις περιπτώσεις επιλέξτε “Αίτηση προς ΚΕΠ / Δήμο”.

Δείτε αν ο Δήμος σας έχει ενταχθεί στο gov.gr.

Όταν ολοκληρωθεί η έκδοση του πιστοποιητικού από το ΚΕΠ / Δήμο, αυτό θα σταλεί στη θυρίδα σας και θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και sms.

Πληροφορίες υπηρεσίας