Μηχανογραφικό ομογενών

Οι Έλληνες του εξωτερικού υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων καταχωρίζετε ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό σας δελτίο με τις επιλογές σας για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

 

Πληροφορίες υπηρεσίας