Κόμβος δημοσίων βιβλιοθηκών

Περιγιηθείτε στους καταλόγους ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών.

Αναζητήστε και ξεφυλλίστε συλλογές που προσφέρουν ελεύθερη πρόσβαση σε πλούσιο ψηφιακό περιεχόμενο για την έρευνα, την τεχνολογία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό στην Ελλάδα.

Πληροφορίες υπηρεσίας