Καταχώριση στοιχείων μετάφρασης

Μπορείτε να καταχωρίσετε τα στοιχεία της επίσημης μετάφρασης εφόσον είστε πιστοποιημένος μεταφραστής.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς κωδικούς σας πρόσβασης στο TAXISnet
  • να καταχωρίσετε την ημερομηνία, την ιδιότητα του εξυπηρετούμενου, την κατηγορία του προς μετάφραση εγγράφου, τον αριθμό των σελίδων και τη γλώσσα ή τις γλώσσες (από/προς)

Η υπεύθυνη δήλωση που θα εκδοθεί φέρει μοναδικό σειριακό αριθμό (barcode) ο οποίος θα πρέπει να αναγράφεται στην αρχή του κειμένου της μετάφρασης επάνω δεξιά.

Πληροφορίες υπηρεσίας