Διακοπή αναβολής ως μόνιμος κάτοικος εξωτερικού

Αν έχετε λάβει αναβολή της στράτευσής σας ως μόνιμος κάτοικος εξωτερικού μπορείτε να ζητήσετε την διακοπή της.

Πότε υποβάλλετε αίτηση:

Οποτεδήποτε μέχρι την ημερομηνία, που υποχρεούστε για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet
  • πιστοποιητικό της αρμόδιας Προξενικής Αρχής

Επιλέξτε "Οι αιτήσεις μου" για να δείτε την κατάσταση της αίτησής σας.

Πληροφορίες υπηρεσίας