Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας

Δείτε ηλεκτρονικά την επίδοσή σας στις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε:

  • τον κωδικό αριθμό του εξεταστικού κέντρου
  • τον προσωπικό σας κωδικό αριθμό
  • το επίθετό σας

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας