Υπεύθυνη δήλωση για απόκτηση ηλεκτρονικής υπογραφής από την ΑΠΕΔ

Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμείτε να εκδώσετε εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής (ψηφιακό πιστοποιητικό) της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ), θα πρέπει να εκδώσετε υπεύθυνη δήλωση ως ένα από τα βήματα της διαδικασίας. Θα χρειαστείτε:

  • είτε τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking, είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (αφού πρώτα εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου)
  • το κινητό σας όπου θα σας αποσταλούν κωδικοί επιβεβαίωσης πριν την έκδοση του εγγράφου

Η διαδικασία έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού θα πρέπει να συνεχιστεί με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στην ΑΠΕΔ.

Πληροφορίες υπηρεσίας