Ειδική εκλογική αποζημίωση βουλευτικών εκλογών

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για πληρωμή της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 αρκεί να είστε επόπτες εκλογών εξωτερικού, αναπληρωτές επόπτες εκλογών εξωτερικού,  γραμματείς, αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής καθώς και οι αναπληρωματικοί τους.

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • τον αριθμό του τραπεζικού σας λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο πρέπει να εμφανίζεται τουλάχιστον ως συνδικαιούχος 

Πληροφορίες υπηρεσίας