Δήλωση υποψηφιοτήτων δημοτικών και περιφερειακών εκλογών

Μπορείτε να δηλώσετε την υποψηφιότητά σας για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 8ης/15ης Οκτωβρίου 2023 και να συμπεριληφθείτε στους τελικούς υποψηφίους του συνδυασμού σας.
Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά

Μέσω της ίδιας εφαρμογής μπορείτε να δημιουργήσετε εγγραφή καταχώρισης νέου συνδυασμού για τις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές.

Πληροφορίες υπηρεσίας