Σύστημα εισαγωγών (IMPORTS)

Μέσω του συστήματος μπορείτε να διαχειριστείτε τις τυποποιημένες τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής, εξαγωγής και διαμετακόμισης.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: