Σύστημα εισαγωγών (IMPORTS)

Μέσω του συστήματος μπορείτε να διαχειριστείτε τις τυποποιημένες τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής, εξαγωγής και διαμετακόμισης.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας