Ιχνηλασιμότητα καπνικών προϊόντων (ID issuer)

Οικονομικοί φορείς και πρώτα σημεία λιανικής πώλησης εγγράφονται υποχρεωτικά στο εθνικό μητρώο ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων (τσιγάρα και καπνός για στριφτά τσιγάρα).

Επιπλέον, οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς προϊόντων καπνού μπορούν να εκδώσουν Μοναδικούς Αναγνωριστικούς Κωδικούς (ΜΑΚ) μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού και γενικής συσκευασίας. 

Πληροφορίες υπηρεσίας