Έκδοση τελωνειακής άδειας

Με το ICISnet μπορείτε εσείς ή η εταιρεία σας να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση για τη χορήγηση οποιασδήποτε άδειας, χωρίς να χρειαστεί να επισκεφθείτε τον χώρο του Τελωνείου.

Πληροφορίες υπηρεσίας