Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης / επιστροφές

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ).

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας