Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης / επιστροφές

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ).

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: