Εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς (Authorised Economic Operators-ΑΕΟ)

Οικονομικοί φορείς μπορούν να κάνουν αίτηση για την άδεια ΑΕΟ, ώστε να απολαμβάνουν συγκεκριμένα οφέλη στις τελωνειακές πράξεις που διενεργούν στην ΕΕ.

Υπάρχουν 2 είδη άδειας:

  • άδεια ΑΕΟ/Τελωνειακές απλουστεύσεις (AEOC) που παρέχει διευκολύνσεις ως προς τις τελωνειακές απλουστεύσεις, σύμφωνα με τις ενωσιακές διατάξεις
  • άδεια ΑΕΟ/Ασφάλεια και προστασία (AEOS) που παρέχει διευκολύνσεις ως προς την ασφάλεια και προστασία

Ένας οικονομικός φορέας μπορεί να αποκτήσει και τις 2 άδειες.  

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: