Διαχείριση τελωνειακών εγγυήσεων

Με αυτήν την υπηρεσία γίνεται ηλεκτρονικά η καταχώριση και διαχείριση των εγγυήσεων:

  • που απαιτούνται από την τελωνειακή νομοθεσία
  • που προκύπτουν από τη λειτουργική εφαρμογή τελωνειακών καθεστώτων και διαδικασιών

Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι οι τελωνειακές οφειλές καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας