900.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

900.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Ηλεκτρονικό αίτημα φορολογίας σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ)

Μπορείτε να υποβάλλετε στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) αίτημα, που αφορά φορολογική σας υπόθεση και είναι ανάμεσα στις διαθέσιμες διαδικασίες.

Θα χρειαστεί να:

  • καταχωρίσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • επισυνάψετε τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά

Με την ολοκλήρωση του αιτήματος σας, θα λάβετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) με τον μοναδικό αριθμό της υπόθεσης σας.

Σε περίπτωση ειδικών περιπτώσεων, είναι πιθανό να σας ζητηθούν περαιτέρω διευκρινήσεις ή και αυτοπρόσωπη παρουσία σας στην αμόδια ΔΟΥ.

Πληροφορίες υπηρεσίας