1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Βεβαίωση οφειλής προς το δημόσιο

Μπορείτε να εκδώσετε βεβαίωση οφειλών προς το δημοσίο στην περίπτωση κατά την οποία δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης σε εσάς αποδεικτικού ενημερότητας.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και από:

  • την υπηρεσία ή τον φορέα που διενεργεί την εκκαθάριση ή την πληρωμή προς εσάς
  • από τον συμβολαιογράφο που διενεργεί τη μεταβίβαση ακινήτου ή τη σύσταση του εμπράγματου δικαιώματος σας

Στις παραπάνω περιπτώσεις θα απαιτηθεί η συναίνεση σας.

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet είτε τους κωδικούς του νομικού προσώπου

Η βεβαίωση έχει διάρκεια ισχύος ενός μήνα και η εγκυρότητα της ελέγχεται ηλεκτρονικά.
 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας