Δήλωση λογαριασμού επιστροφής ποσού δανείου

Τα φυσικά πρόσωπα μπορείτε να δηλώσετε τον τραπεζικό σας λογαριασμό, στον οποίο επιθυμείτε να γίνει η επιστροφή του ποσού που προβλέπεται, λόγω της συνεπούς εξυπηρέτησης του/των δανείου/ων σας.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • το ΙΒΑΝ του τραπεζικού σας λογαριασμού

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας