700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Δήλωση λογαριασμού επιστροφής ποσού δανείου

Τα φυσικά πρόσωπα μπορείτε να δηλώσετε τον τραπεζικό σας λογαριασμό, στον οποίο επιθυμείτε να γίνει η επιστροφή του ποσού που προβλέπεται, λόγω της συνεπούς εξυπηρέτησης του/των δανείου/ων σας.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • το ΙΒΑΝ του τραπεζικού σας λογαριασμού

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας