700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Ανανέωση προθεσμιακής κατάθεσης

Μπορείτε να αιτηθείτε την ανανέωση της προθεσμιακής σας κατάθεσης (για καταθέσεις μηνός, τριμήνου, εξαμήνου και ετήσιας) μέχρι και την προηγούμενη μέρα της λήξης της κατάθεσης.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Η ανανέωση αφορά στο σύνολο κεφαλαίου και τόκων. Στην περίπτωση δεκαεξάμηνου ή ήδη ληγμένου προθεσμιακού λογαριασμού, ο λογαριασμός δεν είναι διαθέσιμος για ανανέωση.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας