1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Υπηρεσίες κτηματολογίου για μηχανικούς

Οι συντάκτες μηχανικοί μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά:

  • τα τοπογραφικά διαγράμματα που συντάσσονται και προσαρτώνται σε εγγραπτέες πράξεις στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας
  • τα διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών που συνυποβάλλονται με τις αιτήσεις καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων και τις αιτήσεις διόρθωσης των γεωμετρικών στοιχείων προς τα Κτηματολογικά Γραφεία, στις περιοχές που λειτουργεί Κτηματολόγιο
  • τα τοπογραφικά διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών (ΤΔΓΜ) που συνοδεύουν δικόγραφα και σκοπεύουν να αντικαταστήσουν την τεχνική εισήγηση που εξέδιδε το Ελληνικό Κτηματολόγιο

Μπορείτε επίσης να κάνετε έρευνα στις Κτηματολογικές εγγραφές.

Στη συνέχεια, θα λάβετε το "Αποδεικτικό Υποβολής Ηλεκτρονικού Διαγράμματος" για κάθε νόμιμη χρήση.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο my TEE
  • την έγκυρη ψηφιακή υπογραφή σας
Για θέματα τεχνικών προδιαγραφών και χρήσης της εφαρμογής, μπορείτε να επικοινωνείτε στο e-mail professionalservices@ktimatologio.gr. Σε σχέση με τους κωδικούς πρόσβασης στις Υπηρεσίες,  επικοινωνείτε στο e-mail  support@tee.gr και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.

Πληροφορίες υπηρεσίας