800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Υπηρεσίες κτηματολογίου για δικηγόρους

Οι δικηγόροι μπορείτε να:

  • υποβάλετε ηλεκτρονικά αιτήσεις καταχώρισης για τις πράξεις που έχετε συντάξει και υπογράψει και τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις 
  • λάβετε πιστοποιητικό καταχώρισης.
  • κάνετε έρευνα στις Κτηματολογικές εγγραφές

Ακόμη, μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία κάθε αίτησής σας.

Θα χρειαστείτε:

  • τους κωδικούς σας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος
  • την έγκυρη ψηφιακή υπογραφή σας

Αφού υποβάλετε την αίτηση, μέσα σε μία εργάσιμη ημέρα θα εκδοθεί το "Έντυπο Οφειλής".

Στη συνέχεια, θα πρέπει να καταβάλετε το οφειλόμενο ποσό μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία του "Εντύπου Οφειλής" .
Η υπηρεσία παρέχεται για συγκεκριμένες περιοχές κάλυψης και λειτουργεί μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Πληροφορίες υπηρεσίας