Υπηρεσίες κτηματολογίου για δικηγόρους

Οι δικηγόροι μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά αιτήσεις καταχώρισης για τις πράξεις που έχετε συντάξει και υπογράψει και τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις και να λάβετε πιστοποιητικό καταχώρισης.
Ακόμη, μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία κάθε αίτησής σας.

Θα χρειαστείτε:

  • τους κωδικούς σας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος
  • την έγκυρη ψηφιακή υπογραφή σας

Αφού υποβάλετε την αίτηση, μέσα σε μία εργάσιμη ημέρα θα εκδοθεί το "Έντυπο Οφειλής".


Στη συνέχεια, θα πρέπει να καταβάλετε το οφειλόμενο ποσό μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία του "Εντύπου Οφειλής" .
Η υπηρεσία παρέχεται για συγκεκριμένες περιοχές κάλυψης και λειτουργεί μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες.


Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να:
επικοινωνήσετε στα τηλ. 210 3398204 και e-mail ktimatologio@olomeleia.gr
υποβάλετε αίτημα στην ειδική πλατφόρμα του ΟΠΣ της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος (Επικοινωνία - Κτηματολόγιο)

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: