Υπηρεσίες κτηματολογίου για δικαστικούς επιμελητές

Μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονική έρευνα στις Κτηματολογικές εγγραφές της τοπικής σας αρμοδιότητας, εντός του Εφετείου που ασκείτε τα καθήκοντα σας.

θα χρειαστείτε τους κωδικούς πρόσβασης σας στην Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας (ΟΔΕΕ).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στα: τηλ 2310 - 995000 e-mail: support-odee@harica.gr.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας