Το κτηματολόγιο μου

Δείτε τις καταχωρισμένες ιδιοκτησίες σας που βρίσκονται σε περιοχές με κτηματολόγιο σε λειτουργία. Δίνεται η δυνατότητα της θέασης τους σε χάρτη.

Μπορείτε επίσης να λάβετε:

  • Απόσπασμα Γεωγραφικής Βάσης
  • Απόσπασμα χωρικής βάσης

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας