Θέαση ορθοφωτογραφιών

Δείτε δωρεάν το πιο πρόσφατα ενημερωμένο ορθοφωτογραφικό υλικό όλης της χώρας, με τη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση.

Οι δυνατότητες που έχετε είναι να:

 • δείτε τα επίσημα υπόβαθρα (αεροφωτογραφίες) του Κράτους
 • συγκρίνετε τα υπόβαθρα μεταξύ τους περιοχές σε διάφορες χρονικές περιόδους
 • φορτώσετε αρχεία συντεταγμένων και να τα απεικονίσετε στα υπόβαθρα
 • αναζητήσετε περιοχές με βάση λεκτικά όπως ονομασίες οδών και τοπωνύμια
 • κάνετε ψηφιοποίηση και να πάρετε τα αποτελέσματα για περαιτέρω χρήση
 • δείτε τρισδιάστατα τα υπόβαθρα του Κτηματολογίου και να περιηγηθείτε σε αυτά

Ειδικά οι επαγγελματίες μπορείτε να:

 • βλέπετε σε πραγματικό χρόνο τα γεωτεμάχια του Κτηματολογίου
 • βλέπετε  και άλλες θεσμικές πληροφορίες όπως τον Κυρωμένο Δασικό Χάρτη και τα στοιχεία του NATURA 
 • έχετε πρόσβαση σε ενσωματωμένα στατιστικά (αγοραπωλησίες, κατασχέσεις, υποθήκες κ.λ.π.) τα οποία ενημερώνονται κάθε ώρα και απεικονίζονται στον χάρτη
 • έχετε πρόσβαση σε στατιστικά με διάθεση ως ανοικτά δεδομένα μέσω στατικών συνδέσμων για χρήση από τρίτες εφαρμογές
 • κάνετε αναζητήσεις συμπεριλαμβάνοντας και την χρήση ΚΑΕΚ

Οι διαθέσιμες ορθοφωτογραφίες αφορούν στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, με εξαίρεση ορισμένες παραμεθόριες περιοχές και ορισμένες διαβαθμισμένες εγκαταστάσεις, για τις οποίες ισχύουν περιορισμοί και απαγορεύσεις.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας