Προανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων

Η Προανάρτηση είναι η προκαταρκτική ενημέρωση των δικαιούχων, μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των δηλώσεων και των πληροφοριών που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της κτηματογράφησης και πριν τη διενέργεια της Ανάρτησης.

Οι δικαιούχοι μπορείτε να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία ή να υποδείξετε τυχόν σφάλματα, ώστε τα στοιχεία να ενημερωθούν πριν την Ανάρτηση.

Έχετε πρόσβαση για 2 μήνες στα στοιχεία των δικαιωμάτων των ακινήτων που δηλώσατε και τη γεωγραφική τους απεικόνιση.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας