600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Πιστοποιητικά NATURA

Μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό, με το οποίο βεβαιώνεται ότι μια συγκεκριμένη έκταση βρίσκεται εντός ή εκτός ορίων προστατευόμενης περιοχής του δικτύου NATURA 2000.

Μπορείτε να οριοθετήσετε την έκταση που σας ενδιαφέρει είτε:

  • συμπληρώνοντας τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), εφόσον έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση στη συγκεκριμένη περιοχή
  • συμπληρώνοντας τις γεωγραφικές συντεταγμένες της έκτασης που σας ενδιαφέρει με γεωαναφορά στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 87 (ΕΓΣΑ 87)
  • επισυνάοτοντας τα όρια της έκτασης ενδιαφέροντος υπό μορφή αρχείου ASCII, gml, ή DXF (κλειστή πολυγωνική δομή) ή σύμφωνα με το πρότυπο «shapefile» πολυγωνικής μορφής, με γεωαναφορά στο ΕΓΣΑ 87

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας