Γεωπύλη γεωχωρικών δεδομένων INSPIRE Ελληνικού Κτηματολογίου

Δείτε σε ποιες περιοχές λειτουργεί Kτηματολόγιο και βρείτε κτηματολογικούς χάρτες και πληροφορίες για αυτούς.
Επιλέξτε τις περιοχές που σας ενδιαφέρουν, ενσωματώστε τους χάρτες σε εφαρμογές σας και αντιγράψτε τα δεδομένα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας.
Ακόμη, ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά χαρτογραφικών δεδομένων (έγχρωμες ορθοφωτογραφίες και ψηφιακά μοντέλα εδάφους) σε διάφορες κλίμακες και χρονικές περιόδους.
Για να αποκτήσετε τα δεδομένα αυτά, κάνετε αίτηση στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στο e-mail inspire@ktimatologio.gr.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας