800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Γεωπύλη γεωχωρικών δεδομένων INSPIRE Ελληνικού Κτηματολογίου

Δείτε σε ποιες περιοχές λειτουργεί Kτηματολόγιο και βρείτε κτηματολογικούς χάρτες και πληροφορίες για αυτούς.
Επιλέξτε τις περιοχές που σας ενδιαφέρουν, ενσωματώστε τους χάρτες σε εφαρμογές σας και αντιγράψτε τα δεδομένα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας.
Ακόμη, ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά χαρτογραφικών δεδομένων (έγχρωμες ορθοφωτογραφίες και ψηφιακά μοντέλα εδάφους) σε διάφορες κλίμακες και χρονικές περιόδους.
Για να αποκτήσετε τα δεδομένα αυτά, κάνετε αίτηση στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας