Ευρετήριο και χάρτης καθορισμένου αιγιαλού

Μπορείτε να βρείτε γεωχωρικά δεδομένα αιγιαλών εισάγοντας συγκεκριμένα κριτήρια.

Αφού εστιάσετε στην περιοχή ενδιαφέροντος, μπορείτε να δείτε το σχετικό ΦΕΚ καθορισμού, όπως και το τοπωνύμιο.

Η υπηρεσία είναι πληροφοριακού χαρακτήρα.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας