Επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας με το κτηματολόγιο

Μπορείτε να ελέγξετε και να διορθώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία επικοινωνίας με το Κτηματολόγιο.

θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας