1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Ελληνικό Σύστημα εντοπισμού θέσης (HEPOS)

Το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS (HΕllenic PΟsitioning System) σας επιτρέπει τον προσδιορισμό θέσης με υψηλή ακρίβεια αξιοποιώντας το σύνολο των υφιστάμενων δορυφορικών συστημάτων εντοπισμού (GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU).

Το σύστημα αποτελείται από 98 μόνιμους σταθμούς αναφοράς, κατανεμημένους σε ολόκληρη τη χώρα. Οι μετρήσεις των σταθμών συγκεντρώνονται, σε πραγματικό χρόνο, στο Κέντρο Ελέγχου του Ελληνικού Κτηματολογίου, όπου γίνεται η επεξεργασία, αρχειοθέτηση, διάθεση και αποστολή των δεδομένων προς τους χρήστες. Οι χρήστες του συστήματος μπορούν να λαμβάνουν τα δεδομένα είτε σε πραγματικό χρόνο, είτε σε μεταγενέστερο χρόνο, μέσω του δικτυακού τόπου του HEPOS.

Απευθύνεται σε:

  • τοπογράφους μηχανικούς και γενικότερα επαγγελματίες γεωεπιστημών
  • ιδιώτες μελετητές και κατασκευαστές έργων
  • Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς
  • πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς φορείς

Υπηρεσίες που παρέχονται από το HEPOS:

  • πραγματικού χρόνου (real time) που επιτρέπουν τον προσδιορισμό θέσης με υψηλή ακρίβεια στο πεδίο μέτρησης (in situ)
  • μετεπεξεργασίας (post-processing) που επιτρέπουν τον προσδιορισμό θέσης με υψηλότερη δυνατή ακρίβεια σε δεύτερο χρόνο και μετά από επεξεργασία των μετρήσεων πεδίου σε συνδυασμό με τα δεδομένα από το  HEPOS

θα χρειαστεί να:

Πληροφορίες υπηρεσίας