Ηλεκτρονική δήλωση Κτηματολογίου

Μπορείτε να δηλώσετε τα στοιχεία τα δικά σας, των ακινήτων, των δικαιωμάτων και των συνοδευτικών εγγράφων (ό,τι δηλαδή περιλαμβάνει το έντυπο της δήλωσης Δ2).

Με την εφαρμογή GIS, μπορείτε επίσης να εντοπίσετε σε ψηφιακές αεροφωτογραφίες του 2015-2016 τα ακίνητα στα οποία αντιστοιχούν τα δηλούμενα δικαιώματα.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας