Διανυσματικό αρχείο κτηματογραφικού διαγράμματος

Δείτε την ψηφιακή μορφή των γεωτεμαχίων που περιέχει το κτηματογραφικό διάγραμμα.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: