Δασικοί χάρτες

Μπορείτε εύκολα, απλά και γρήγορα να μάθετε αν η έκταση που σας ενδιαφέρει έχει δασικό ή μη χαρακτήρα.

Κάντε την αναζήτησή σας:

  • με την οδό, το τοπωνύμιο ή κάποιο σημείο ενδιαφέροντος της ευρύτερης περιοχής (π.χ. όνομα εκκλησίας, δημαρχείου, σχολείου)
  • με τις γεωγραφικές συντεταγμένες

Για να δείτε τον χαρακτηρισμό της έκτασης που σας ενδιαφέρει πατήστε "Πληροφορία είδους έκτασης" και συμβουλευτείτε τη "Βοήθεια εντοπισμού περιοχής".

Πληροφορίες υπηρεσίας